2012_Brodbag_IMG_5649

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - OBS! AFLYST!

Generalforsamling 2021 er aflyst

Bestyrelsen for Vikingemarkedet ved Højene i Jelling har besluttet at afholdelse af generalforsamlingen 2021 er aflyst, set i lyset af at der ikke har været nogle væsentlige aktiviteter i indeværende år.

Regnskabet bliver forlagt revisorerne for godkendelse.

Så såfremt der er indvendinger til dette bedes de rettes til formanden senest d 25-5-2021.