marked1334

Bliv medlem af Foreningen Vikingemarkedet ved Højene

Foreningen Vikingemarkedet ved Højene ønsker, at så mange som muligt støtter op om foreningen - og alle, der ønsker dette, kan melde sig ind og blive medlem.

 

Medlemskab af foreningen Vikingemarked ved Højene opnås ved at sende en mail til mail@vikingemarked-jelling.dk med oplysning om navn, adresse og mailadresse eller tlf.nr. og indbetale kontingent på foreningens konto i den Jyske Sparekasse reg. nr. 9551 konto nr. 318 73 81. 

 

Kontingentet følger kalenderåret og koster i 2018 - 75,- kr.

 

Når kontingentet er indbetalt og registreret træder medlemskabet i kraft.